Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - czytaj więcej
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

MEDIACJE RÓWIEŚNICZE

MEDIACJE RÓWIEŚNICZE

SZANOWNI PAŃSTWO,

jest nam niezmiernie miło poinformować, że 18 grudnia 2023 r. ruszają w naszej szkole mediacje rówieśnicze. Bardzo serdecznie dziękujemy Rodzicom, którzy wyrazili zgodę, aby ich dzieci mogły być mediatorami rówieśniczymi. Serdecznie dziękujemy Uczniom i jednocześnie gratulujemy wyróżnienia i zaufania uzyskanego od swoich rówieśników. Uczniowie ukończyli trzydniowe szkolenie przeprowadzone przez Panią Katarzynę Stryjek (Prezeskę Zarządu Polskiego Centrum Mediacji oddział Trójmiasto, Mediatorkę wpisaną na listę stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku, P. Kasia prowadzi szkolenia uczniów w zakresie mediacji rówieśniczych) i są certyfikowanymi mediatorami rówieśniczymi w naszej szkole. Wierzymy, że wprowadzenie mediacji do życia szkolnego będzie promocją rozwiązywania konfliktów i sporów rówieśniczych drogą bez przemocy.

Od poniedziałku, 18 grudnia 2023 r. Uczniowie mogą już zgłaszać swoje problemy rówieśnicze do mediacji. Szczegóły mediacyjne znajdują się w Regulaminie mediacji (w załączeniu. W załącznikach znajduje się również lista mediatorów rówieśniczych, dyżury mediatorów oraz prezentacja na temat mediacji przygotowana przez Jerzego Szczygła, ucznia klasy 7c, któremu bardzo dziękujemy za jej przygotowanie.

Z poważaniem,

Dyrekcja szkoły

 

Cele wprowadzenia mediacji rówieśniczej w Szkole Podstawowej nr 2:

Promocja rozwiązywania konfliktów i sporów rówieśniczych drogą bez przemocy.

Nabycie przez uczniów umiejętności prowadzenia mediacji rówieśniczych.

Mediacja rówieśnicza – to dobrowolne i poufne poszukiwanie rozwiązania konfliktu między uczniami, w obecności dwóch bezstronnych i neutralnych mediatorów – uczniów, przygotowanych do prowadzenia mediacji rówieśniczej. Konflikty te dotyczą spraw związanych z relacjami między uczniami.

Mediator rówieśniczy – to uczeń przeszkolony w zakresie mediacji, cieszący się zaufaniem i autorytetem wśród uczniów.

Stosowanie mediacji w szkole kształtuje umiejętności konstruktywnego podejścia do konfliktów, w tym myślenia o konflikcie w kategoriach problemu do rozwiązania. Sprzyja tworzeniu bezpiecznej i przyjaznej szkoły, służy wzmacnianiu kompetencji społecznych w środowisku szkolnym.

Uczniowie będący stronami konfliktu mogą decydować o sposobie naprawienia krzywdy, a inicjatywa rozwiązywania konfliktu i odpowiedzialność za realizację uzgodnionego wspólnie rozwiązania spoczywa w rękach stron. Mediator pomaga jedynie uczniom we wspólnej rozmowie, i w wypracowaniu rozwiązania satysfakcjonującego obie strony.

Mediacja zapobiega eskalacji konfliktów, przemocy i agresji.

Młodzież w praktyczny sposób uczy się, jak radzić sobie z konfliktami w atmosferze szacunku, tolerancji i zrozumienia potrzeb drugiego człowieka.

Mediacja pozwala jej uczestnikom określić kwestie sporne, zmniejszyć bariery komunikacyjne, opracować propozycje rozwiązań i, jeśli taka jest wola stron, zawrzeć wzajemnie satysfakcjonujące porozumienie.

Nierozwiązane np. podczas przerwy lekcyjnej problemy prowadzą do komplikacji i trudności porozumienia się. Mediacje rówieśnicze mogą być tu natomiast doskonałym rozwiązaniem, gdyż są prowadzone przez inne dzieci, które doskonale znają problemy swoich rówieśników.

Osoby zaangażowane w proces mediacji rówieśniczych to: opiekun mediacji, para mediatorów i strony konfliktu.

Mediację rówieśniczą prowadzą odpowiednio przygotowani do tego uczniowie (mediatorzy rówieśniczy) działający w ramach szkolnego centrum mediacji.

Cztery podstawowe zasady mediacji: dobrowolność, poufność, bezstronność, neutralność – są niezmienne bez względu na środowisko, w jakim jest ona przeprowadzana, i to, czy mediatorem jest dorosły, czy para rówieśników.

Konflikt oddany w ręce uczniów sprawia, że stają się oni odpowiedzialni za jego rozwiązanie. Młodzi ludzie przejmują odpowiedzialność za własne postępowanie, rozwijają umiejętność komunikacji oraz rozwiązywania konfliktów.

Bardziej pokojowe nastawienie do rozwiązywania konfliktów i wzrost liczby sukcesów na tym polu, odciążenie i możliwość skupienia się na nauce – to tylko niektóre zalety funkcjonowania mediacji w środowisku szkolnym. Mediacja wpływa na kształtowanie odpowiednich postaw moralnych, postaw tolerancji czy systemu wartości. Zaszczepienie w szkole mediacyjnego sposobu myślenia powoduje, że uczniowie nabywają umiejętność radzenia sobie z konfliktami i zapobiegania im. Co ciekawe, nie dotyczy to wyłącznie mediatorów rówieśniczych, ale także pozostałych uczniów, nauczycieli, a nawet rodziców.

Mediatorzy rówieśniczy są do swojej roli starannie przygotowywani. Przechodzą szkolenia, na których poznają strukturę konfliktu, rodzaje komunikatów, cały proces mediacyjny. Dodatkowo szkolenie to poszerza się o umiejętności społeczne, trening asertywności, umiejętność aktywnego słuchania. Wszystkie te czynniki sprawiają, że samoocena młodych ludzi wyraźnie wzrasta. Wzrasta też poczucie empatii i wrażliwości na innych.

Opiekunowie mediatorów rówieśniczych w naszej szkole, to przeszkolone nauczycielki: p. Hanna Glok-Lejk, p. Monika Stanka-Wójcik i p. Agnieszka Kustosz.

 

Data dodania: 2020-02-21 12:55:00
Data edycji: 2023-12-18 12:27:26
Ilość wyświetleń: 1256

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy
Więcej informacji

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy
Zobacz
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej