Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - czytaj więcej
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Aktualności

Aktualności

 

Ósmoklasisto !

Zapoznaj się z informacjami o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym -  2023/2024

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/harmonogram-komunikaty-i-informacje/

                                                                                                                                                                                                                                     

 

Komunikaty w sprawie rekrutacji - Kuratorium Gdańsk

 

Informacje na temat rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 znajdziecie:

https://www.kuratorium.gda.pl/zarzadzenie-nr-162024-pomorskiego-kuratora-oswiaty-w-sprawie-okreslenia-terminow-przeprowadzenia-postepowania-rekrutacyjnego-i-postepowania-uzupelniajacego-w-wojewodztwie-pomorskim-na-rok-szkolny-202/     

 

Rodzaj czynności, terminy w postępowaniu rekrutacyjnym:

https://www.kuratorium.gda.pl/wp-content/uploads/2024/01/zarz.-16-24-zal.-2.pdf

 

TERMINARZ REKRUTACJI W SKRÓCIE
(na rok szkolny 2024/2025)

 

od 15 maja do 14 czerwca (do godz.15.00)                                                                                                       

złożenie wniosku wraz z dokumentami o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

(podpisane przez minimum 1 rodzica/opiekuna prawnego)

od 15 maja do 31 maja (do godz. 15.00)                                                                                                           

złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły dwujęzycznej, sportowej, artystycznej itp. które wymagają od kandydatów szczególnych predyspozycji (podpisane przez minimum 1 rodzica/opiekuna prawnego)

do 16 lipca                                                                                                                             

wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie

od 3 czerwca do 12 czerwca                                                                                                           

przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, sprawności fizycznej, kompetencji/ predyspozycji językowych

 

 do 14 czerwca

podanie wyniku sprawdzianu uzdolnień kierunkowych itp.

od 24 czerwca do 5 lipca ( do godz.15.00) - Vulcan nie podał jeszcze terminarza

uczniowie samodzielnie wprowadzają do systemu elektronicznej rekrutacji  oceny ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz informacje o innych osiągnięciach odnotowanych na świadectwie

 

do 5 lipca (do godz. 15.00)  uzupełnienie wniosku:                                                                                           

należy zanieść do szkoły świadectwo i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

możliwość złożenia NOWEGO wniosku jeśli uczeń chce zmienić szkołę do której wczesnie kandydował

12 lipca

ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

 do 19 lipca (do godz. 15.00)


 potwierdzenie woli przyjęcia do danej szkoły

(w przypadku kandydatów zakwalifikowanych) – przedłożenie w szkole oryginału świadectwa i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
(o ile nie były złożone wcześniej)


szkoły prowadzące kształcenie zawodowe – należy także przedłożyć w szkole
zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych

 22 lipca 
                                              ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Źródło:  Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe w województwie pomorskim na rok szkolny 2024/2025. (scan pdf 1MB)

Opracowała: Alicja Bresa, ZSO nr 1 w Pruszczu Gdańskim

                                                                                                                                                                                                                 

 

Elektroniczna rekrutacja do trójmiejskich szkół ponadpodstawowych!

https://nabor-pomorze.edu.com.pl/kandydat/app/downloads.html

                                                                                                                                                                                                                  

PRZEWODNIK - Informator - SZKOŁY POWIATU GDAŃSKIEGO !!

https://powiat-gdanski.pl/informator-szkolny-2024-2025/

 

PRZEWODNIK - Informator - Gdańskie szkoły średnie !!

https://www.gdansk.pl/akcja/pdf/202403227311/przewodnik_szkoly_srednie_2024_pl

                                                                                                  

ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA:

https://www.ore.edu.pl/2017/01/sciezka-ksztalcenia-2/

                                                                                                    

MAPA KARIER - Świat pełen możliwości:

https://mapakarier.org/paths

                                                                                                                    

EDUMAPA - CENTRUM ROZWOJU TALENTÓW

https://edumapa.com/

                                                                                                                     

CENTRUM ROZWOJU TALENTÓW - Informator zawodowy, mapa zawodów, baza wiedzy! 

https://www.centrumtalentow.pl/informator-zawodowy/index

                                                                                                     

INFORMATOR - BRANŻOWE SZKOŁY:

https://www.ore.edu.pl/2020/12/informator-o-zawodach-szkolnictwa-branzowego/

                                                                                                        

ZAPOTRZEBOWANIE NA ZAWODY - RYNEK PRACY :

https://www.gov.pl/web/edukacja/prognoza-zapotrzebowania-na-pracownikow-w-zawodach-szkolnictwa-branzowego-na-krajowym-i-wojewodzkim-rynku-pracy-2024-juz-opublikowana

                                                                                                                                                                                         

BAROMETR ZAWODÓW (prognoza zapotrzebowania na pracowników):

https://barometrzawodow.pl/modul/prognozy-na-plakatach?publication=county&province=11&county=238&year=2024&form-group%5B%5D=all

                                                                                                                                                                                     

 

 Nasza szkoła podejmuje szereg działań wspierajacych swoich uczniów w podjęciu ważnej decyzji,

jaką jest wybór dalszej drogi edukacyjnej.

Uczniowie klas VIII mogą również skorzystać z pomocy doradców zawodowych działających w instytucjach pozaszkolnych.

WAŻNE - Wszystkie informacje udzielane są bezpłatnie!

  • Centrum Rozwoju Talentów mieszczące się w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 472d. Jest to miejsce, w którym doradcy zawodowi pomogą uczniowi w odkryciu własnego potencjału. To miejsce gdzie talenty mogą się rozwijać w oparciu o wiedzę i umiejętnosci budując w ten sposób  mocne strony ucznia. Tam wskażą nie tylko kierunek dalszej drogi edukacyjnej, ale i również do dorosłości. Uczniowie mają możliwość skorzystania zarówno z poradnictwa indywidualnego jak i grupowego.                                                                            www.centrumtalentow.pl
  •                                                                                   Młodzieżowe Centra Kariery mieszczące się w Pruszczu Gdańskim przy ul. Wojska Polskiego 2. Jest to placówka poradnictwa i informacji zawodowej dla młodzieży, gdzie każdy zainteresowany uczeń swoją przyszłością może skorzystać  z usług doradczych i informacyjnych jak i także przy pomocy doradców zawodowych zaprojektować indywidualny plan działania.                                             https://www.ohp.pl/nasze-jednostki/wojewodzkie-komendy-ohp/pomorskie/jednostki/pomorskie-rozwoj-zawodowy/organizacja-szkolen-i-kursow/mlodziezowe-centra-kariery                                                                                                                                                                    
  • Mobilne Centra Informacji Zawodowej mieszczące się w Gdańsku przy ul. Księdza Leona Miszewskiego 12/13. Jest to miejsce gdzie każdy  z uczniów otrzyma pomoc w zakresie uzyskania informacji zawodowych na rynku pracy, informacji o możliwych ścieżkach kształcenia. Młodzież nauczy się metod planowania kariery w celu nabycia umiejętności aktywnego planowania rozwoju zawodowego, zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do przejścia z edukacji na rynek pracy.                                                                   https://www.ohp.pl/en/nasze-jednostki/wojewodzkie-komendy-ohp/pomorskie/jednostki/pomorskie-rozwoj-zawodowy/mobilne-centra-informacji-zawodowej                  

                                                                                                                                                                                

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego

                        Wewnątrzszkolny System Doradztwa zawodowego                        

Data dodania: 2018-03-09 18:09:22
Data edycji: 2024-04-11 20:49:07
Ilość wyświetleń: 8231

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy
Więcej informacji

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy
Zobacz
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej