Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - czytaj więcej

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Aktualności

Aktualności

 

Ósmoklasisto !

Zapoznaj się z informacjami o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym -  2021/2022

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/harmonogram-komunikaty-i-informacje/

                                                                                                                                                                                                                                     

 

Komunikaty w sprawie rekrutacji - Kuratorium Gdańsk

 

Informacje na temat rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 znajdziecie:

https://www.kuratorium.gda.pl/zarzadzenie-nr-102022-pomorskiego-kuratora-oswiaty-w-sprawie-okreslenia-terminow-przeprowadzania-postepowania-rekrutacyjnego-na-rok-szkolny-20222023/     

 

Rodzaj czynności, terminy w postępowaniu rekrutacyjnym:

https://www.kuratorium.gda.pl/wp-content/uploads/2022/01/zal.-1-terminy-rekrutacji-2022-23.pdf

 

TERMINARZ REKRUTACJI W SKRÓCIE
(na rok szkolny 2022/2023)

 

od 16 maja do 20 czerwca (do godz.15.00)                                                                                                       

złożenie wniosku wraz z dokumentami o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

(podpisane przez minimum 1 rodzica/opiekuna prawnego)

od 16 maja do 31 maja (do godz. 15.00)                                                                                                           

złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły dwujęzycznej, sportowej, artystycznej itp. które wymagają od kandydatów szczególnych predyspozycji (podpisane przez minimum 1 rodzica/opiekuna prawnego)

od 16 maja do 25 lipca                                                                                                                             

wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie

od 1 czerwca do 13 czerwca                                                                                                           

 przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, sprawności fizycznej, kompetencji/ predyspozycji językowych

 

do 17 czerwca

podanie wyniku sprawdzianu uzdolnień kierunkowych itp.

od 24 czerwca do 13 lipca (do godz. 15.00)                                                                                             

należy zanieść do szkoły świadectwo i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

21 lipca

ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

od 22 lipca do 28 lipca (do godz. 15.00)


 potwierdzenie woli przyjęcia do danej szkoły

(w przypadku kandydatów zakwalifikowanych) – przedłożenie w szkole oryginału świadectwa i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
(o ile nie były złożone wcześniej)
szkoły prowadzące kształcenie zawodowe – należy także przedłożyć w szkole
zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych

 29 lipca (do godz. 14.00)
                                              ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Źródło: Zarządzenie: https://www.kuratorium.gda.pl/zarzadzenie-nr-102022-pomorskiego-kuratora-oswiaty-w-sprawie-okreslenia-terminow-przeprowadzania-postepowania-rekrutacyjnego-na-rok-szkolny-20222023/

Opracowała: Alicja Bresa, ZSO nr 1 w Pruszczu Gdańskim

                                                                                                                                                                                                                 

 

Elektroniczna rekrutacja do trójmiejskich szkół ponadpodstawowych!

https://nabor-pomorze.edu.com.pl/kandydat/app/downloads.html

                                                                                                                                                                                                                  

 

PRZEWODNIK - Informator - Gdańskie szkoły średnie !!

https://edu.gdansk.pl/files/przewodnik_szkoly_srednie_2022_2023r.pdf

                                                                                                  

ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA:

https://www.ore.edu.pl/2017/01/sciezka-ksztalcenia-2/

                                                                                                    

MAPA KARIER - Świat pełen możliwości:

https://mapakarier.org/paths

                                                                                                                     

CENTRUM ROZWOJU TALENTÓW - Informator zawodowy, mapa zawodów, baza wiedzy! 

https://www.centrumtalentow.pl/informator-zawodowy/index

                                                                                                     

INFORMATOR - BRANŻOWE SZKOŁY:

https://www.ore.edu.pl/2020/12/informator-o-zawodach-szkolnictwa-branzowego/

                                                                                                        

ZAPOTRZEBOWANIE NA ZAWODY - RYNEK PRACY - PROGNOZA 2022 - NOWE ZAWODY:

https://ecrkbialystok.com.pl/index.php/aktualnosci_sg/823-zawody-potrzebne-na-rynku-pracy-prognoza-2022-i-nowe-zawody

                                                                                                                                                                                         

BAROMETR ZAWODÓW (prognoza zapotrzebowania na pracowników):

https://barometrzawodow.pl/modul/prognozy-na-plakatach?publication=county&province=11&county=238&year=2022&form-group%5B%5D=all

                                                                                                                                                                                     

 

 Nasza szkoła podejmuje szereg działań wspierajacych swoich uczniów w podjęciu ważnej decyzji,

jaką jest wybór dalszej drogi edukacyjnej.

Uczniowie klas VIII mogą również skorzystać z pomocy doradców zawodowych działających w instytucjach pozaszkolnych.

WAŻNE - Wszystkie informacje udzielane są bezpłatnie!

  • Centrum Rozwoju Talentów mieszczące się w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 472d. Jest to miejsce, w którym doradcy zawodowi pomogą uczniowi w odkryciu własnego potencjału. To miejsce gdzie talenty mogą się rozwijać w oparciu o wiedzę i umiejętnosci budując w ten sposób  mocne strony ucznia. Tam wskażą nie tylko kierunek dalszej drogi edukacyjnej, ale i również do dorosłości. Uczniowie mają możliwość skorzystania zarówno z poradnictwa indywidualnego jak i grupowego.                                                                            www.centrumtalentow.pl
  •                                                                                   Młodzieżowe Centra Kariery mieszczące się w Pruszczu Gdańskim przy ul. Wojska Polskiego 2. Jest to placówka poradnictwa i informacji zawodowej dla młodzieży, gdzie każdy zainteresowany uczeń swoją przyszłością może skorzystać  z usług doradczych i informacyjnych jak i także przy pomocy doradców zawodowych zaprojektować indywidualny plan działania.      https://dokariery.pl/documents/20184/0/2021++MCK+Pruszcz+Gda%C5%84ski.pdf/f91cce67-64ce-418d-b8c4 196422f07272                                                                                                                                                                    
  • Mobilne Centra Informacji Zawodowej mieszczące się w Gdańsku przy ul. Księdza Leona Miszewskiego 12/13. Jest to miejsce gdzie każdy  z uczniów otrzyma pomoc w zakresie uzyskania informacji zawodowych na rynku pracy, informacji o możliwych ścieżkach kształcenia. Młodzież nauczy się metod planowania kariery w celu nabycia umiejętności aktywnego planowania rozwoju zawodowego, zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do przejścia z edukacji na rynek pracy.    

      https://www.ohp.pl/en/nasze-jednostki/wojewodzkie-komendy-ohp/pomorskie/jednostki/pomorskie-rozwoj-zawodowy/mobilne-centra-informacji-zawodowej                  

                                                                                                                                                                                

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego

                        Wewnątrzszkolny System Doradztwa zawodowego                        

Data dodania: 2018-03-09 18:09:22
Data edycji: 2022-04-03 20:20:10
Ilość wyświetleń: 6283

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy
Więcej informacji

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy
Zobacz
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook