Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Ramowy rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia w przedszkolu grupy młodsze:

Realizacja podstawy programowej 8.00 – 13.00

Godzina

Opis dnia

6.00-8.00

Schodzenie się dzieci, zabawy swobodne, kontakty indywidualne dzieci z nauczycielami.

8.00-8.15

Zabawy ruchowe. Przygotowanie do śniadania.

8.15-8.45

Śniadanie

 

 

8.45-10.00

Organizowanie przez nauczyciela sytuacji edukacyjnych sprzyjających nawiązywanie przez dziecko kontaktów społecznych. Zabawy i zajęcia w sali, spacery i wycieczki. Tworzenie okazji do wypowiadania się w twórczości plastycznej, muzycznej, werbalnej.

10.00-10.15

Drugie śniadanie, owoce.

 

10.15-11.15

Zabawy tematyczne, konstrukcyjne, dydaktyczne i ruchowe, inspirowane przez nauczyciela. Kontakty indywidualne nauczyciela z dziećmi, zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

11.15-11.30

Przygotowanie do obiadu

11.30-12.00

Obiad

12.00- 14.00

Relaks na leżakach, słuchanie muzyki relaksacyjnej, baśni.

14.00-14.15

Podwieczorek

 

14.15-17.00

Zabawy inspirowane przez dzieci, kontakty indywidualne nauczyciela z dziećmi. Umożliwianie dzieciom kontaktu z literaturą piękną i ilustracją. Rozchodzenie się dzieci.

 

Ramowy rozkład dnia w przedszkolu grupy starsze:

Realizacja podstawy programowej 8.00 – 13.00

Godzina

Opis dnia

6.00-8.00

Schodzenie się dzieci. Rozmowy nauczyciela z dziećmi. Zabawy w kącikach zainteresowań.

8.00-8.15

Ćwiczenia poranne. Przygotowanie do śniadania.

8.15-8.30

Śniadanie

8.30-9.30

Zajęcia dydaktyczne według zaplanowanych form i metod.

 

9.30-11.00

Drugie śniadanie, owoce. Zabawy w Sali i na świeżym powietrzu, gry, zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe.

11.00-11.30

Przygotowanie do obiadu- czynności samoobsługowe, organizacyjne.

11.30-12.00

Obiad

12.00-13.30

Relaks – słuchanie opowiadań, muzyki relaksacyjnej, ćwiczenia uspokajające.

13.30- 14.00

Zabawy ruchowe, swobodne, przygotowanie do podwieczorku.

14.00-14.15

Podwieczorek

 

14.15-17.00

Zabawy w kącikach zainteresowań, rozmowy nauczyciela z grupą i indywidualne. Słuchanie poezji i prozy, zabawy ruchowe i dydaktyczne. Rozchodzenie się dzieci.

Data dodania: 2018-01-20 19:29:22
Ilość wyświetleń: 1140

Konkursy

Obecnie nie ma konkursów
Więcej informacji

Ankiety

Obecnie nie jest prowadzona żadna ankieta, zapraszamy wkrótce.
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy
Więcej informacji

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy
Zobacz
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button
Facebook