Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - czytaj więcej
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Harmonogram egzaminu ósmoklasisty

 

 

W szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka

kończy się w semestrze wiosennym

W szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym

 

 

 

W terminie głównym

1.    język polski – 14 maja 2024 r.

(wtorek) – godz. 9:00

 

2.    matematyka – 15 maja 2024 r.

(środa) – godz. 9:00

 

3.    język obcy nowożytny – 16 maja 2024 r. (czwartek) – godz. 9:00

1.    język polski – 10 stycznia

2024 r. (środa) – godz. 9:00

 

2.    matematyka – 11 stycznia

2024 r. (czwartek) – godz. 9:00

 

3.    język obcy nowożytny –

12 stycznia 2024 r. (piątek) –

godz. 9:00

 

 

 

W terminie dodatkowym

1.    język polski – 10 czerwca 2024 r.

(poniedziałek) – godz. 9:00

2.    matematyka – 11 czerwca 2024 r.

(wtorek) – godz. 9:00

 

3.    język obcy nowożytny –

12 czerwca 2024 r. (środa) –

godz. 9:00

1.    język polski – 14 maja 2024 r.

(wtorek) – godz. 9:00

2.    matematyka – 15 maja 2024 r.

(środa) – godz. 9:00

 

3.    język obcy nowożytny – 16 maja 2024 r. (czwartek) – godz. 9:00

 

 

 

W przypadku egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w maju i w czerwcu:

W przypadku egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w styczniu:

Termin ogłaszania wyników egzaminu

ósmoklasisty, w tym termin przekazania wyników szkołom

3 lipca 2024 r.

31 stycznia 2024 r.

Termin przekazania szkołom zaświadczeń i informacji

do 3 lipca 2024 r.

do 31 stycznia 2024 r.

Termin wydania zdającym zaświadczeń oraz informacji

3 lipca 2024 r.

31 stycznia 2024 r.

 

 

Czas trwania egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów

 

 

Czas trwania (w minutach)

 

 

arkusz standar- dowy

przedłuże- nie czasu, o którym mowa

w pkt. 19. Komuni- katu1

 

arkusz dla osób z auty- zmem, w tym z ze- społem Aspergera

 

 

arkusz dla osób słabowi- dzących

 

 

arkusz dla osób niewido- mych

 

arkusz dla osób słabosłyszą- cych

i niesłyszą- cych

arkusz dla osób

z niepełno- sprawnością intelektualną w stopniu lek- kim

 

 

arkusz dla osób z afazją

arkusz dla osób z niepeł- nosprawnością ruchową spo- wodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym

 

 

arkusz dla cudzoziem- ców

O*-100

O*-K00

O*-100

O*-200

O*-400,

O*-500

O*-600,

O*-660

O*-700

O*-800

O*-900

O*-Q00

O*-C00

OJ*-100

język polski

120

do 180

matematyka

100

do 150

język obcy nowożytny

90

do 135

90

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 sierpnia 2023 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2023/2024

Data dodania: 2022-12-05 11:40:38
Data edycji: 2023-09-15 08:37:04
Ilość wyświetleń: 653

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy
Więcej informacji

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy
Zobacz
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej