Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Stypendium Burmistrza Pruszcza Gdańskiego w ramach Pruszczańskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży

Stypendium Burmistrza Pruszcza Gdańskiego w ramach Pruszczańskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży

SZANOWNI PAŃSTWO, DRODZY UCZNIOWIE,

zgodnie z uchwałą nr XXIX/350/2021 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 30 czerwca 2021r. zmieniająca uchwałę nr XIX/255/2020 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia stypendiów Burmistrza Pruszcza Gdańskiego w ramach Pruszczańskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży, zmianie ulega Regulamin udzielania stypendium Burmistrza Pruszcza Gdańskiego za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe i artystyczne dla uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie miasta Pruszcz Gdański w r, w ramach Pruszczańskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.

Zgodnie z w/w uchwałą w roku 2021 do ubiegania się o stypendium za wyniki w nauce jest uprawniony uczeń, który w roku szkolnym 2020/2021 uzyskał wysoką średnią ocen, a nie legitymował się dodatkowymi osiągnięciami.
Stypendium przyznaje się maksymalnie dla 10-ciu uczniów z najwyższą średnią ocen, na poziomie każdej z klas IV-VIII szkoły podstawowej. W przypadku równorzędnych wyników ustalonych na podstawie średniej ocen, w celu wyłonienia liczby uczniów mogą być brane pod uwagę dodatkowe osiągnięcia uczniów wykazane we wniosku.
W załączeniu znajduje  treść uchwały z dnia 25 listopada 2020 roku oraz treść uchwały zmieniającej z dnia 30 czerwca 2021 roku.

Z poważaniem,
Dyrekcja szkoły

 

 

 

 

Data dodania: 2021-07-05 12:05:15
Data edycji: 2021-07-05 12:18:47
Ilość wyświetleń: 136

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy
Zobacz
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej