Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

STRAJK !!!!

Informujemy, że w związku z zawieszeniem strajku nauczycieli i pracowników oświaty, zajęcia dydaktyczne i wychowawcze od dnia 29.04.2019 (poniedziałek)  będą odbywały się zgodnie z planem.
 
Dyrekcja szkoły
 

 

Informacja z dnia 18.04.2019 r.

Kochani Rodzice,

w dalszym ciągu trwa akcja strajkowa w naszej szkole – w oddziałach przedszkolnych nadal trwa przerwa w ich funkcjonowaniu, do odwołania.

Począwszy od 24 kwietnia 2019 r. Centrum Kultury i Sportu, w budynku przedszkola przy ul. Tysiąclecia 3, który należy do Szkoły Podstawowej nr 2 , organizuje zajęcia dzieciom z oddziałów przedszkolnych.

Opiekę nad dziećmi będą sprawowały osoby oddelegowane z miejskich instytucji kultury i sportu oraz organizacji pozarządowych, które w ramach współpracy przygotują zajęcia opiekuńcze w godz. 7.00 – 15.00. Rodzice powierzający opiekę nad dziećmi zobowiązani są do:

  1. opłaty 10 zł za posiłki w formie cateringowej – śniadanie i obiad,
  2. wypełnienia stosownego oświadczenia znajdującego się w załączniku na stronie internetowej szkoły, w zakładce ,,Oddziały przedszkolne”.-  PLIK DO POBRANIA NA DOLE STRONY !!!

Osoby chętne do skorzystania z oferty, proszone są o zgłaszanie dzieci do sekretariatu szkoły w dniu 23 kwietnia 2019 r. do godziny 12.00.

Dyrektor szkoły:

Urszula Niklas

 

 

Informacja  z dnia 08.04.2019, godzina 8:00

 

Drodzy Rodzice,

zgodnie z wcześniej przekazywanymi informacjami od dnia dzisiejszego 8.04.2019 r. do odwołania, w naszej szkole oraz przedszkolu rozpoczął się strajk pracowników.

 

Dyrektor Szkoły

Urszula Niklas

 

Informacja z dnia 05.04.2019 r.

 

Kochani Rodzice,

 

jest wysoce prawdopodobne, że w dniu 8 kwietnia 2019 r. rozpocznie się w naszej placówce akcja strajkowa i będzie trwać do odwołania.

W związku z powyższym Dyrektor placówki nie będzie mógł zapewnić bezpiecznych warunków pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych w trakcie strajku.

Zatem ustala się przerwę w funkcjonowaniu oddziałów przedszkolnych z dniem 8 kwietnia 2019 r. do odwołania.

Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o zapewnienie podczas ewentualnego strajku opieki we własnym zakresie, począwszy od poniedziałku 8 kwietnia 2019 r.

Sytuacja zmienia się nieustannie, dlatego prosimy o systematyczne śledzenie informacji na stronie internetowej oddziałów przedszkolnych naszej szkoły.

Mamy nadzieję, że przyjmą Państwo z wyrozumiałością konsekwencje tej desperackiej decyzji.

 

Dyrekcja szkoły

Urszula Niklas

 

Informacja z dnia 03.04.2019 r.

Szanowni Państwo,

informujemy, że pracownicy Szkoły Podstawowej nr 2 przystąpili do  referendum strajkowego, w którym 98% pracowników szkoły z 83% biorących udział w referendum, opowiedziało się za przeprowadzeniem akcji strajkowej od 8 kwietnia br.

Dzisiaj, tj. 3 kwietnia, dyrektor szkoły otrzymał informację o powołaniu Szkolnego Komitetu Strajkowego. W związku z powyższym strajk pracowników szkoły rozpocznie się z dniem 8 kwietnia 2019r.

W trosce o zapewnienie bezpieczeństwa uczniom, prosimy Rodziców o zorganizowanie opieki dla swoich dzieci począwszy od poniedziałku, 8 kwietnia. Nie otrzymaliśmy list osób, które przystąpią do strajku – od momentu rozpoczęcia akcji protestacyjnej każdego dnia rano może się okazać, że nie dysponujemy dostateczną liczbą pracowników, aby realizować zajęcia dydaktyczne i opiekuńcze. Decyzje o organizacji pracy będziemy podejmowali na bieżąco w zależności od sytuacji, tj. od deklaracji pracowników, czy przystępują do pracy.

Jednocześnie przekazujemy informacje o przysługujących Państwu uprawnieniach w sytuacji, gdyby wskutek strajku koniecznym okazało się  zamknięcie szkoły lub przedszkola. Jak wynika z § 3 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1632) rodzicom dzieci do lat 8 uczęszczających do szkół i przedszkoli, w których z powodu strajku nastąpi nieprzewidziane zamknięcie placówki, przysługuje prawo do usprawiedliwionej nieobecności w pracy.  Wskazać bowiem należy, że zamknięcie żłobka, przedszkola, lub szkoły jest nieprzewidziane, jeśli rodzic został o tym zawiadomiony w terminie krótszym niż 7 dni przed ich zamknięciem. O nieobecności z takiej przyczyny i przewidywanej długości tej nieobecności, pracownik jest obowiązany zawiadomić pracodawcę niezwłocznie, nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności w pracy. Okres usprawiedliwionej nieobecności rodzica w pracy z powodu zamknięcia przedszkola lub szkoły, jest okresem, za który pracownik otrzymuje zasiłek opiekuńczy. Prawo do zasiłku mają na równi matka, jak i ojciec dziecka. Zasiłek może otrzymać jednak za dany okres tylko jeden z rodziców, czyli ten, który wystąpi z wnioskiem o jego wypłatę. Wysokość zasiłku opiekuńczego to 80 proc. wynagrodzenia.  Dokumenty, które należy złożyć w swoim zakładzie pracy, niezbędne do przyznania i wypłaty zasiłku opiekuńczego to: oświadczenie rodzica o nieprzewidzianym zamknięciu placówki oraz wniosek o wypłatę zasiłku opiekuńczego na druku ZUS Z-15. Gdy zasiłek jest wypłacany przez ZUS (np. w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej), należy złożyć oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat (tj. druk ZAS-36). Dodatkowo konieczne jest złożenie zaświadczenia wystawionego przez płatnika składek:

- w przypadku pracowników - na druku ZUS Z-3

albo

- w przypadku pozostałych ubezpieczonych (np. osób wykonujących pracę na podstawie umowy zlecenia) - na druku ZUS Z-3a. Druki można pobrać ze strony internetowej ZUS-u albo osobiście w oddziale ZUS-u. Jeżeli rodzic jest zatrudniony, to wniosek o wypłatę dostarcza swojemu pracodawcy, natomiast jeśli prowadzi działalność gospodarczą, przynosi go do najbliższego ZUS-u. Powyższe czynności można także wykonać online, jeśli rodzic posiada indywidualne konto na platformie internetowej ZUS-u.

Sytuacja zmienia się nieustannie, dlatego prosimy o systematyczne śledzenie informacji na stronie szkoły i na tablicy ogłoszeń w przedszkolu. Mamy nadzieję, że przyjmą Państwo z wyrozumiałością konsekwencje tej desperackiej walki naszej społeczności o przyznanie edukacji ważnej pozycji w polityce państwa.

Z poważaniem,

Dyrekcja szkoły

 

 

 

 

Data dodania: 2019-04-08 07:47:21
Data edycji: 2019-04-25 13:57:58
Ilość wyświetleń: 1548

Konkursy

Obecnie nie ma konkursów
Więcej informacji

Ankiety

Obecnie nie jest prowadzona żadna ankieta, zapraszamy wkrótce.
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy
Więcej informacji

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy
Zobacz
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button
Facebook