Pomoc dla uchodźców z Ukrainy - czytaj więcej

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Rekrutacja do Oddziałów Przedszkolnych na rok szkolny 2023/2024

Rekrutacja do Oddziałów Przedszkolnych na rok szkolny 2023/2024

 

 

 

Link do rekrutacji: https://pruszczgdanski.formico.pl

 

 

1 marca 2023 r. w mieście Pruszcz Gdański rusza nabór do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych. W rekrutacji mogą wziąć udział dzieci zamieszkałe w Pruszczu Gdańskim, urodzone w latach 2017-2020 oraz dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny.

Rodzice dzieci zamieszkałych poza miastem Pruszcz Gdański mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka wyłącznie w postępowaniu uzupełniającym, jeżeli dana placówka będzie dysponowała wolnymi miejscami.

Wnioski należy składać do 14 marca 2023r. do godz. 15:00, a wyniki poznamy 28 kwietnia 2023 r. Rekrutacja uzupełniająca zaplanowana została na 16-18 sierpnia 2023 r. 

Rodzice dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego, składają deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w placówce, do której uczęszcza dziecko. W przypadku złożenia przez rodzica deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego, jego dziecko nie bierze udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.
Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca jest prowadzone do:

  1. Oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Pruszczu Gdańskim przy ul. Juliana Ursyna Niemcewicza 1 zorganizowane w budynku przy ul. Obrońców Westerplatte 30 oraz przy ul. Żwirki i Wigury 8, (uwaga! Dokumenty rekrutacyjne składa się w budynku przy ul. Obrońców Westerplatte 30);
  2. Oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Pruszczu Gdańskim przy ul. Tysiąclecia 5 zorganizowane w budynku przy ul. Tysiąclecia 5 oraz przy ul. Tysiąclecia 3, (uwaga! Dokumenty rekrutacyjne składa się w budynku przy ul. Tysiąclecia 5);
  3. Oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Jana Matejki w Pruszczu Gdańskim przy ul. Jana Matejki 1;
  4. Oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Pruszczu Gdańskim przy ul. Jana Kasprowicza 16 zorganizowane w budynku przy ul. Jana Kasprowicza 16 oraz ul. Jana Kochanowskiego 8, (uwaga! Dokumenty rekrutacyjne składa się w budynku przy ul. Kochanowskiego 8);
  5. Przedszkola Publicznego Nr 3 im. Kubusia Puchatka w Pruszczu Gdańskim przy ul. Niepodległości 10;
  6. Przedszkola Publicznego „Nad Rzeczką” w Pruszczu Gdańskim przy ul. Podkomorzego 20;
  7. Przedszkola Publicznego im. Janusza Korczaka w Pruszczu Gdańskim przy ul. Wojciecha Kossaka 15;
  8. Przedszkola Publicznego „Czwóreczka” w Pruszczu Gdańskim przy ul. Jana Kasprowicza 25;
  9. Przedszkola Publicznego „Geniusz” w Pruszczu Gdańskim przy ul. Obrońców Wybrzeża 31.
  10. Publiczne Przedszkole Muszelka w Pruszczu Gdańskim przy ul. Grunwaldzkiej 49, tel. +48 533 579 348.

Rekrutacja prowadzona jest z wykorzystaniem Elektronicznego systemu rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, który dostępny jest na stronie https://pruszczgdanski.formico.pl. Za pośrednictwem tego systemu rodzic składa wniosek, w którym wskazuje wybrane przez siebie maksymalnie trzy przedszkola w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych. Wypełniony w systemie informatycznym wniosek powinien być następnie wydrukowany i po podpisaniu, złożony w przedszkolu pierwszego wyboru.

Wraz z wnioskiem do placówki pierwszego wyboru należy dostarczyć wszystkie niezbędne załączniki (dokumenty i oświadczenia) potwierdzające spełnianie zaznaczonych we wniosku kryteriów. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe).

Uwaga! Wniosek wraz z dokumentami składamy wyłącznie w jednej placówce i jest to placówka, którą rodzic wybrał jako pierwszą.

Wyniki rekrutacji widoczne będą na koncie dziecka, które utworzone zostanie podczas  składania wniosku https://pruszczgdanski.formico.pl. Przypominamy, że wyniki rekrutacji poznamy 28 kwietnia 2023 r.
 


W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z zespołem Referatu Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Pruszcz Gdański tel. +48 58 775 99 72.

 

 

 

 

Data dodania: 2023-01-25 13:40:27
Data edycji: 2023-01-25 13:42:26
Ilość wyświetleń: 105

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy
Więcej informacji

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy
Zobacz
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook